Masz pytania?
tel. 691 703 653
kontakt@wesola-gromadka.pl
Rekrutacja trwa!
Wspaniała
zabawa
Bezpieczeństwo
Profesjonalna
opieka

Zapisy/Odpłatność

Kochani Rodzice ;

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, w miarę wolnych miejsc w żłobku, dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń online, a potem po podpisaniu umowy przez rodziców . Informacji telefonicznej udzielamy każdego dnia w godzinach  12.00 - 14.00  
 
Odpłatność za opiekę dziecka w placówce  :

W swej ofercie posiadamy  miejsca dla dzieci przebywających w żłobku do 10 godzin w ciągu dnia w kwocie 950 zł - opłata za miesiąc z całodziennym wyżywieniem .

stawka żywieniowa odliczana jest za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce:
w skład posiłków wchodzą :śniadania, obiad (zupa, drugie danie, kompot ), podwieczorek. Dostęp do wody mineralnej, niegazowanej - bez ograniczeń 


w ofercie posiadamy również miejca  na 5 godzin dziennie ( pół dnia ),  w cenie 750  za miesiąc z wyżywieniem. 

stawka żywieniowa odliczana za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce
:
w skład posiłków wchodzi : śniadanie, obiad (zupa, drugie danie, kompot ) Dostęp do wody mineralnej, niegazowanej - bez ograniczeń

Powyższe kwoty obowiązują od lutego 2022

 Od stycznia 2022 dofinansowanie w wysokości 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w żłobku będzie przysługiwać rodzicom, opiekunom prawnym, innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, jeżeli na dziecko nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

Dofinansowanie będzie przysługiwać:

 • na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
 • na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
 • na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia.

Stawki żywieniowe uzależnione są od oferty firmy cateringowej.

Zajęcia wliczone w czesne m.in:
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z fizjoterapeutką,
 • rytmika,
 • zajęcia z  psychologiem dziecięcym, 
 • zajęcia z fizjoterapeutą dziecięcym 
 • Język angielski w formie zabawy
 • zajęcia muzyczne
 • zajęcia plastyczne
 • bajkoterapia
 • zajęcia edukacji zdrowotnej 
 • opieka pielęgniarska 
 • teatrzyki
 • urodziny 
 • bale, karnawałowe, przebierańców, na święto dyni , mikołajkowe itp

Od stycznia 2022 opłata za złobek,będzie pomniejszana również o kwotę minimum 400 lub 500 zł wypłacaną przez ZUS.

Ważna informacja :

W związku z uchwałą Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla od stycznia 2019 r ,kwoty powyższe obowiązują tylko dla dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle , w innym wypadku kwota czesnego może ulec zmianie i zostać podwyższona o kwotę dotacji celowej przysługującej z UM Kędzierzyn-Koźle w wysokości jak na dzieci zamieszkałe na terenie gminy KK , a więc odpowiednio o 550 zł za 10h, czyli koszt byłby wtedy 1500 zł  i o 450 zł za 5h tj 1200 zł tzw. pełne czesne. 
Aby zostać objętym dotacją celową z UM dziecko może być zameldowane w innej miejscowości, jednak musi zamieszkiwać w gminie Kędzierzyn-Koźle.

Dziecko zamieszkałe i zameldowane natomiast na terenie innej gminy , może być objęte dotacją celową pod warunkiem uprzedniego zawarcia stosownego porozumienia pomiędzy gminami w trybie art.60 a ustawy z dnia 04 luty 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.z 2018 r poz.603 z poźn.zm) 

Powyższe kwoty obowiązują od 1 lutego  2022 


  
WYŻYWIENIE :

Jeśli chodzi o wyżywienie to mamy podpisaną umowę z zaufaną i sprawdzoną firmą cateringową na dostarczanie posiłków dla dzieci do naszego żłobka, kontrolowaną przez  INSPEKTORAT SANITARNY.

W ramach wyżywienia dzieci otrzymują:

 • śniadanko,herbatkę, mleko, kakao itp 
 • zupkę,
 • drugie danie,
 • herbatkę, kompocik,soki , wodę itp.
 • podwieczorek
 • woda mineralna/ źródlana  bez ograniczeń

Naszym założeniem jest , aby potrawy były różnorodne , oraz żeby spełniały wymogi dziennego zapotrzebowania wartości odżywczych, a także zawierały produkty sezonowe. Istnieje możliwość podawania dziecku posiłków przynoszonych przez rodziców nawet do końca pobytu dziecka w naszym żłobku nieodpłatnie, szczególnie tym , które nie ukończyły 1-go roku życia.


 
Usługi jednorazowe:

Jednorazowa usługa przyjęcia dziecka pod opiekę w godz. 7.00-16.00
Cały dzień (z wyżywieniem): 100 zł
1 godzina: 30 zł
za każdą rozpoczętą godzinę przed lub po zadeklarowanego pobytu : 30 zł ,
po godz. 17.00: 40 złPrzy podpisaniu umowy pobierana jest bezzwrotna opłata administracyjna w kwocie 300 zł za każde dziecko , gwarantująca miejsce w placówce –przeznaczona jest na  wyprawkę w postaci pomocy plastycznych i dydaktycznych , środków czystości, ręczników papierowych itp 

 
Żłobek Wesoła Gromadka będzie nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy, a także zastrzega sobie prawo do 2 tygodniowej przerwy w okresie wakacji przeznaczonej na urlopy pracownicze oraz konserwacje, naprawy, prace remontowo- modernizacyjne po uprzednim poinformowaniu rodziców z minimum 3 miesięcznym wyprzedzeniem, oraz wolne w tzw majówce oraz 1 dzień po Bożym Ciele oraz w Wigilię i Sylwestra.
Placówka może ustanowić dyżur z mniejszą liczbą godzin lub zostać zamknięta również w dni, kiedy frekwencja dzieci obejmie liczbę 3 lub mniej.


Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest jego stan zdrowia , w danym dniu dziecko musi być zdrowe.

Zajęcia wliczone w czesne:

Nowość  :
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z fizjoterapeutą,
 • rytmika,
 • zajęcia z  psychologiem dziecięcym, 
 • zajęcia z fizjoterapeutą dziecięcym 
 • opieka pięlęgniarska 

Język angielski
 • zabawy z językiem , poznawanie słówek, piosenek itp 

Gimnastyka ogólnorozwojowa - korekcyjna:
 • Maluszki utrwalają prawidłową postawę ciała,
 • wzmacniają siłę mięśniową,
 • rozwijają samodzielność i aktywność poprzez zabawę,
 • poprzez gry i zabawy poprawiają oraz nabywają koordynację ruchową.

Zajęcia plastyczne:
 • rozwijają swoje zdolności oraz talenty,
 • wspomagają i ukierunkowują rozwoj z jego wrodzonym potencjałem,
 • budują zainteresowanie sztuką, plastyką, przyrodą.

Zajęcia muzyczne :
 • rozwijają zdolności muzyczne, ruchowe,
 • usprawniają zabawę w grupie, dziecko poznaje rytmy, co usprawnia motorykę.
Umiejętnie dobrana muzyka wycisza nadmierne emocje negatywne i pobudza pozytywne. Ważnymi elementami na zajęciach są: klaskanie, tupanie, podskoki, gesty, krzyk, wykonywanie rytmicznych ruchów ciałem, maszerowanie. Celem tych zajęć jest bowiem pogłębienie percepcji muzyki, uświadomienie przez dziecko własnych stanów emocjonalnych i wyrażenie ich właśnie ruchem, gestem, werbalnie. Bardzo przyjemną częścią muzykoterapii jest relaksacja: ćwiczenia oddechowe w pozycji leżącej i siedzącej tak, aby wzmocnić odprężenie fizyczne i psychiczne. Zajęcia z muzykoterapii prowadzone są każdego dnia.

 
Zajęcia wychowaczo-dydaktyczne:
 • wspierają proces budowania poczucia własnej wartości u dzieci poprzez wzajemną akceptację i stosowanie pochwał,
 • pomagają w rozpoznawaniu, kontrolowaniu i wyrażaniu własnych uczuć przez dzieci, radzeniu sobie z tak zwanymi uczuciami trudnymi,
 • pomagają w rozwiązywaniu konfliktów w grupie metodą pokojową,
 • są pomocne w kształtowaniu zdolności do empatii i umiejętności zachowań społecznych,
 • wspierają proces usamodzielnienia się dziecka.

Zajęcia edukacji zdrowotnej:
 • dzięki temu dzieci uczestniczą w zajęciach gimnastyki ogólnorozwojowej,
 • w zabawach grupowych organizowanych na świeżym powietrzu,
 • w porannej gimnastyce,
 • w codziennej nauce nocnikowania,
 • w codziennych czynnościach kształtujących nawyki higieniczno – zdrowotne.

Zajęcia przyrodniczo-ekologiczne:
 • obserwowanie  i opisywanie zjawisk przyrodniczych podczas spacerów oraz wycieczek,
 • doświadczenia i eksperymenty pozwalające na bliższe poznanie świata przyrody z wykorzystywaniem różnorodnych narzędzi,
 • uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę środowiska

Zajęcia z chustą Klanza:
 • zabawa daje możliwość aktywności i zaangażowania we wspólne tworzenie oraz spontanicznej radości z twórczego działania w grupie

Zajęcia i zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne:
 • Celem zabaw  jest rozwój zręczności i koordynacji ruchów;
 • usprawnienie pracy dłoni – palce i nadgarstki;
 • usprawnianie procesów myślenia i koncentracji,
 • ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości.
 • Dzieci budują konstrukcje z klocków,  szeregują klocki, budują i burzą budowle z klocków, nakładają kółka na piramidę oraz dopasowują odpowiednie kształty do otworów.
    
Bajkoterapia:
 • to terapia przez bajki. Wszystkie dzieci lubią ich słuchać, a szczególnie te najmłodsze. Czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w żłobku. Zajęcia te odbywają się kilka razy w ciągu miesiąca w każdej grupie.