Masz pytania?
tel. 691 703 653
kontakt@wesola-gromadka.pl
Rekrutacja trwa!
Wspaniała
zabawa
Bezpieczeństwo
Profesjonalna
opieka

Kadra

Kadrę pedagogiczną Żłobka Niepublicznego Wesoła Gromadka tworzy zespół wykształconych, wysoko kwalifikowanych i kreatywnych wychowawców/opiekunów dbających o ciepłą oraz przyjazną atmosferę w naszej placówce.

Są to odpowiednio przygotowani i doświadczeni pedagodzy, osiągający wysokie efekty w pracy z dziećmi w zakresie rozwijania ich potencjalnych możliwości jak również rozbudzania ciekawości poznawczej. Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby.

W podejmowanych działaniach opiekuńczo-wychowawczych wychowawcy stymulują wszystkie sfery osobowości dzieci, dbając o ich właściwy rozwój.W swojej pracy wykorzystują najnowsze metody, koncepcje i formy pracy, które gwarantują opiekę, wychowanie oraz nauczanie na najwyższym poziomie.

W naszym Żłobku pracują osoby uzdolnione plastycznie, manualnie, muzycznie i teatralnie, co pozwala na rozwijanie oraz kreowanie indywidualnych zainteresowań, talentów u każdego dziecka.

W pracy nasza wykwalifikowana kadra opiera się na podstawowych założeniach:
  • Każde dziecko jest odrębną jednostką wymagającą indywidualnego podejścia.
  • Każde dziecko posiada swoiste uzdolnienia, możliwości, braki oraz ograniczenia.
  • Wszelkie podejmowane działania wychowawcze budują samodzielność, sprawność ruchową, rozwój emocjonalny i umysłowy oraz dojrzałość społeczną dziecka opartą na wzajemnej współpracy i relacji między wychowawcami a rodzicami.

Wszystko odbywa się w miłej, serdecznej, przyjacielskiej atmosferze, gdzie stawiane zadania dostosowane są odpowiednio do możliwości, potrzeb, zainteresowań oraz wieku małego dziecka.